Montaż blach – w jakim miejscu nabyć blachowkręty?

Jednym z z reguły zadawanych producentom pytań w sprawie blach jest pytanie o ich dobry sposób montażu oraz przechowywania blach w okresie bezpośrednio poprzedzającym zamontowanie ich na dachu. Jeżeli montaż ma nastąpić od razu po zakupie (do granic możliwości trzy do czterech tygodni od daty fabrykacji), należy rozciąć zapakowanie, w którym znajdują się blachy oraz ustawić je pod niedużym skosem, żeby umożliwić spływanie przypuszczalnym wodom opadowym. Jeśli zaś okres między wytwórczością a montażem blach ma być dłuższy, wówczas konieczne jest rozcięcie paczki, w której blachy pozostały dostarczone przez producenta. W następnej kolejności pomiędzy arkuszami należy umieścić listwy dystansowe, by umożliwić luźny przepływ powietrza w opakowaniu.

Pod żadnym pozorem nie wolno kłaść paczki z blachami bezpośrednio na ziemi, a arkusze trzeba gromadzić w miejscu pewnym, przewiewnym oraz suchym, aby nie doprowadzić do zniszczenia blach przez działanie czynników środowiskowych – właśnie dlatego zainwestuj w blachowkręty. Jedną ze spraw, jaka najbardziej interesuje kupujących blachy, jest sposób magazynowania blach pomiędzy kupnem a montażem.

Nieraz z powodów technicznych lub ewentualnie również budżetowych nie są w stanie albowiem zainstalować blach na dachu bezpośrednio po zakupie.

W głównej mierze, nie trzeba blach kłaść bezpośrednio na ziemi, albowiem może doprowadzić to do szeregu defektów chemicznych i blokuje odpływ prawdopodobnych wód opadowych, które mogą odszukać się w paczce. Poza tym, nie wolno pozostawiać blach zamkniętych w nierozciętym opakowaniu. Do prawidłowego oraz bezpiecznego gromadzenia potrzebują wolnego dostępu powietrza.

Jeżeli blachy mają znajdować się w opakowaniu do trzech, czterech tygodni od daty wytwórczości, wystarczy jedynie naciąć paczkę i umieścić je pod delikatnym skosem. Jeżeli jednakże kupujący organizują trwające dłużej magazynowanie blach przed montażem, powinni bez dyskusji umieścić między poszczególnymi arkuszami listewki dystansowe, by zapewnić swobodny dostęp powietrza do blach.